Testify på Testdagen Odin 2023

Testdagen Odin 2023 ble avholdt tirsdag 19. september på Radisson Blu Scandinavia, i Oslo sentrum. Her var Testify godt representert:

Vår egen Hager Debech var sentral i organiseringen av årets Odin, og var først på scenen av alle for å innlede konferansen på vegne av programkomitéen.

Erik Rogstad var deretter første foredragsholder i det nye verktøysporet, og presenterte Test-Norge og Tenor testdatasøk i samarbeid med Skatteetaten. Her startet Erik med en liten introduksjon til bakgrunnen for verktøyet og satsningen på syntetiske testdata på tvers, før han så ga en praktisk demonstrasjon av Tenor og hvordan man kan gjøre både enkle og avanserte søk.

Etter lunsjpausen demonstrerte Magnus Halvorsen hvordan man kan bruke Cucumber og scenario-formatet til å spesifisere, teste og dokumentere oppførselen til et backend-system. Han viste også hvordan WireMock kan brukes både til å redusere avhengigheter og gi mer stabile tester, og for å enklere teste spesialtilfeller og feilscenarier.

Gjennom hele konferansen sto Krzysztof Skorupski trofast på standen for ecFeed og presenterte verktøyet vårt til de som var interesserte.

Alt i alt var det solide bidrag fra Testify også denne gangen! 🙂

Presentasjonene våre finner du på: https://testify.no/presentasjoner/

Koden som ble brukt som eksempel i foredraget til Magnus, er tilgjengelig på GitHub: https://github.com/magnuseh/odin2023