Testautomatisering

Effektiv testautomatisering på flere testnivåer (fra enhetstesting til systemintegrasjonstesting) er en forutsetning for å lykkes med å levere høy kvalitet i store og/eller komplekse utviklingsprosjekter.

Vi har levert en rekke oppdrag i roller som utviklere, testutviklere, testledere, testrådgivere og prosjektledere på store og små prosjekter hos blant annet Skatteetaten, Sykehuspartner, NAV, Kongsberg Defence & Aerospace, BankID, Telenor, GET, Møller, TSAT.

Effektive testprosesser

Testify forbedrer testingen ved å innføre effektive og innovative testprosesser, automatiserte testrammeverk og systematisk testevaluering, for eksempel:

I tillegg til mer tradisjonelle konsulentoppdrag tilbyr vi fastpris pilotprosjekter med veldefinerte leveranser og omfang.

Spesialiserte utviklere

Våre medarbeidere har en utpreget teknisk profil og de aller fleste har bakgrunn som utviklere, men vi har spesialisert oss innen testing. Derfor klarer vi også å levere effektive løsninger som dekker behov utover det en tradisjonell tester eller testleder kan levere. Vi har solide referanser fra flere vellykkede prosjekter hvor vi har forbedret og automatisert testing av komplekse systemer.

Våre medarbeidere