Våre medarbeidere

Flere av våre medarbeidere har dr.grad innen testing kombinert med lang praktisk erfaring

Erik Arisholm

Les mer

Erik startet Testify i 2010 og er selskapets administrerende direktør. Før det var han Professor ved Simula Research Laboratory og har en doktorgrad innen software engineering.  De siste årene har han jobbet som rådgiver og prosjektleder og innført ny teknologi for effektiv testautomatisering i store prosjekter.

Amir Yazdanshenas

Les mer

Amir har doktorgrad i Software Engineering ved Simula Research Laboratory med spesialfelt innen modellbasert utvikling, analyse og verifikasjon av ikke-funksjonelle krav.  Amir er ekspert på visualisering, analyse, verifikasjon og sertifisering av robusthet og ytelse i komplekse, distribuerte systemer.

Øyvin Slungaard

Les mer

Øyvin er Cand. Scient og senior testingeniør med ca 20 års arbeidserfaring som prosjektleder og testleder innen sikkerhetsløsninger, offentlig forvaltning, satellittkommunikasjon med mer. Han har lang erfaring med automatisering av tester, både funksjonell og ikke-funksjonell testing

Erik Rogstad

Les mer

Erik er teknisk direktør i Testify, og har doktorgrad fra Simula Research Laboratory innen automatisert system- og regresjonstesting av databaseapplikasjoner. Han har bakgrunn som systemutvikler i store utviklingsprosjekter, og er ekspert innen black-box systemtesting, regresjonstesting og testdatagenerering og -anonymisering.

Patryk Chamuczynski

Les mer

Patryk er daglig leder for vårt datterselskap, Testify Poland. Han har doktorgrad fra Goettingen i Tyskland innen modellbasert testing av integrerte sanntidssystemer. Patryk har jobbet for Philips Research i Aachen og var leder for R&D-avdelingen i TechniSat (digitalTV). Patryk leder utvikling av testverktøy for Testify.

Farnaz Arisholm

Les mer

Farnaz er sivilingeniør og MBA fra Univ. i Toronto. Fram til hun startet i Testify har hun jobbet i 15 år som testleder, prosjektleder, utviklingssjef og avdelingsleder i Oracle Norge hvor hun ledet store internasjonale utviklingsprosjekter.

Marek Kuczabiński

Les mer

Marek har Mastergrad i elektronikk og er senior utvikler i Testify Poland. Han har mer enn 20 års erfaring som utvikler med spisskompetanse innen C++, integrerte systemer, telekom/mobiltelefoni. For tiden jobber Marek med å utvikle et verktøy for automatisert kombinatorisk testing av Android mobiltelefoner.

Magnus Engh Halvorsen

Les mer

Magnus er viseadministrerende direktør i Testify. Han har Mastergrad i Informatikk og har erfaring som testleder, testarkitekt, prosjektleder og testutvikler innen både tekniske/integrerte og administrative systemer. Magnus har introdusert og implementert innovative løsninger for automatisert funksjonell og ikke-funksjonell testing i mange komplekse og virksomhetskritiske prosjekter.

Vegard Nyeng

Les mer

Vegard har Bachelorgrad i informasjonsteknologi og kompetanse innen Java-utvikling og teknisk testing av mobile applikasjoner, ytelsestesting og funksjonell testing vha en rekke testverktøy inkl. Cucumber, Selenium, SoapUI, JMeter, Visual Studio, og HP sine testverktøy.

Inam Qadir

Les mer

Inam har en Mastergrad i Informatikk fra Univ. i Oslo. Han har lang erfaring fra blant annet helsesektoren innen prosjektledelse, testledelse og kvalitetssikring. Inam har også jobbet som testrådgiver, tester og kursholder.
Som de fleste i Testify har han en solid bakgrunn som systemutvikler.

Chao Tan

Les mer

Chao tar nå en NæringsPhD i Testify, innen generering av syntetiske, komplekse testdata. Hun har en Mastergrad i mikroelektronikk fra Univ. i Oslo og en Bachelorgrad i elektronikk fra University of Science and Technology of China. Chao er også ekspert innen testdrevet utvikling av integrerte systemer.Hun har erfaring som testleder og testutvikler for mobilapp’er.

Konstantinos Antonakopoulos

Les mer

Konstantinos har doktorgrad i AI/datateknikk fra NTNU og bred erfaring innen IT fra både privat og offentlig sektor. Han har nesten 20 års praktisk erfaring innen testledelse, prosjektledelse, release management, teknisk testing, og testutvikling.

Minh Nguyen

Les mer

Minh har doktorgrad i Software Engineering fra NTNU og et studieår med Strategic Business Management and Innovation fra BI. Han har over 20 års erfaring innen systemutvikling, kvalitetssikring, prosessrådgivning og testing. Minh er en erfaren testleder og ekspert innen tjeneste-integrasjonstesting, automatisert testing og maskinlæring med testfaglige anvendelser. Minh har hatt styreverv i Dataforening faggruppe Software Testing og i mange år ledet programkomiteen for Odin konferansene.

Morten Bosseng

Les mer

Morten er sivilingeniør med 16 års arbeidserfaring fra IT-prosjekter. Han har en alsidig bakgrunn hvor han har jobbet i roller som systemutvikler, testutvikler, testleder, arkitekt og teknisk prosjektleder. De siste årene har Morten vært en sentral teknisk ressurs for Bærum kommune. Før det var Morten blant annet ansvarlig for å bygge opp testautomatiseringen for Visma Retail.

Hager Debech

Les mer

Hager er sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU men har også en mastergrad i modellering og beregningsorientert matematikk fra Danmarks tekniske universitet (DTU).Hager har solid kompetanse innen Python, Java, samt utvikling og bruk av modellbasert testing (vår ecFeed ekspert) for mange forskjellige testformål.

Shuai Wang

Les mer

Shuai har doktorgrad i Software Engineering fra Simula Research Laboratory/UiO, spesialisert innen testing og testautomatisering. Han er ekspert innen modellbasert software testing, searchbasert software testing, og maskinlæring anvendt for testanalyse og -generering. Han er også en svært dyktig Java verktøyutvikler.

Dag Nygaard

Les mer

Dag er Cand.Scient i Informatikk og har omfattende erfaring med Javautvikling, testutvikling og byggautomasjon i store utviklings­prosjekter innen media (mobil TV) telekommunikasjon, bank og offentlig sektor. Han har spesialisert seg som testutvikler på et fundament av lang og variert erfaring som systemutvikler.

Krzysztof Skorupski

Les mer

Krzysztof har mastergrad innen kunstig intelligens/biometri og doktorgrad i elektronikk fra Wrocław University of Technology hvor han også var assistant professor for han startet i Testify Poland. Han har utviklet avanserte algoritmer innen mange forskjellige fagfelt og er en meget dyktig Java-utvikler. Han jobber nå med utvikling av ecFeed-verktøyet vårt.

Ronny Mandal

Les mer

Ronny har mastergrad fra Simula Research Laboratory innen Software engineering med spesialisering innen Java mutasjonstesting. Han er en meget erfaren Java utvikler, testleder og testutvikler. Ronny er også spesialist innen maskinlæring meden lidenskapelig interesse for forskjellige testfaglige anvendelserav ML.

Polina Dobrovolskaia

Les mer

Polina er utdannet sivilingeniør fra NTNU i fysikk og matematikk og har 5 års erfaring innen testing både fra offentlig og privat sektor, i roller som testansvarlig, tester og testutvikler. Polina er en meget faglig dyktig testingeniør som nå også tar en mastergrad innen maskinlæring (Bioinformatikk) ved UiO, samt ISTQB Advanced test automation engineer. Hun deltar også i kompetanseområdene «Automatisert og modellbasert testing» samt «Maskinlæring med testfaglige anvendelser» i Testify.

Basel MUrad Agha

Les mer

Basel har to mastergrader innen informatikk og computer engineering fra hhv Tyskland og Syria, samt over 10 års erfaring innen teknisk testing, testutvikling, devops og testledelse. Han har vært i både olje- og telekombransjen, blant annet i Ericsson, National Oilwell Varco, Aker Solutions, Equinor (Statoil) og Visavi Technology.

Basel har jobbet i prosjekter der han har fungert som teknisk testleder, testrådgiver, testanalytiker, testmiljøkoordinator  og tester, og han har solid praktisk erfaring med både manuell og automatisert testing.