Om

Testify er et selskap som verdsetter akademisk innsats og bidrag til forskning, og vi oppmuntrer alle ansatte til å bidra til å utvikle programvaretesting som felt gjennom akademisk arbeid. En stor andel av våre medarbeidere har doktorgrad innen programvaretesting.

Forskningsområder

Våre medarbeidere jobber med forskning innen følgende områder:

Forskningsprosjekter

Noen av forskningsprosjektene som våre medarbeidere har vært involverte i, er:

Organisering

Testifyere bidrar til organisering av konferanser verden over, både innen akademia og i industrien. Her er våre siste aktiviteter:

Priser

Priser vunnet av Testifyere i forbindelse med arbeidet:

Forskningssamarbeid

Testify samarbeider med universiteter og forskningsinstitusjoner. Noen av temaene og samarbeidspartnerne er:

Forskningspublikasjoner

Testifyere produserer forskning som publiseres på ulike konferanser og i ulike forskningstidsskrifter. Her en en liste over de siste bidragene:

Liste over alle publikasjoner

Presentasjoner

Vi presenterer regelmessig på konferanser, seminarer, workshops og andre steder. Nedenfor følger en liste med de siste presentasjonene som er holdt av Testifyere ved slike anledninger:

Liste over alle presentasjoner