Spisskompetanse innen
software testing

Vi er spesialister innen testautomatisering, teknisk testledelse, enhetstesting, funksjonell systemtest, verdikjedetesting, ytelse- og robusthetstesting.

Finn ut mer

Automatisert testing

Automatisert testing på alle testnivåer fra enhetstester til ende-til-ende testing er sentralt for å kunne levere ny funksjonalitet og feilrettinger kontinuerlig og med lavere risiko for dyrbare feil i produksjon.

Finn ut mer

Modellbasert testing

Ved hjelp av modellbaserte teknikker kan vi automatisere testautomatiseringen! Resultatet er høyere testdekning på kortere tid, enklere vedlikehold av testkode, mer korrekte og presise krav.

Finn ut mer

Smart testing med maskinlæring

Med vår dybdekompetanse innen maskinlæring kan vi levere en rekke løsninger for å effektivisere og forbedre testingen. Ved hjelp av maskinlæring kan vi analysere store datamengder og lage løsninger som gjør at vi kan teste smartere!

Finn ut mer

Testdatagenerering

En viktig forutsetning for å lykkes med testing generelt, og automatisert testing spesielt, er at man kan lage gode, representative og sammensatte testdata som dekker de variasjonene og volumene man trenger for å oppnå god testdekningsgrad.

Finn ut mer

Videointroduksjon av Testify

En kort introduksjon om hva vi kan tilby.

Noen utvalgte referanser

Kontakt oss