Chao vant prisen for beste PhD symposium foredrag!

Chao Tan tar en NæringsPhD finansiert av Testify og Forskningsrådet.

Doktorgraden til Chao dreier seg om å finne effektive og praktiske metoder for å generere store mengder rike (sammensatte) og representative syntetiske testdata for offentlig sektor i Norge, blant annet vha avanserte maskinlæringsalgoritmer som nå prøves ut på store datasett basert på folkeregisterdata i Skatteetaten.

Chao presenterte to artikler på 2019 International Conference of Software Testing, Verification and Validation (ICST 2019) hvor hun like godt fikk prisen for beste foredrag på PhD symposiumet! Gratulerer Chao!  ICST er verdens største/tyngste konferanse innen software testing hvor akademia og industri møtes for å utveksle erfaringer og rapportere state-of-the-art forskningsresultater og industrielle anvendelser innen testing.

I tillegg til bidragene fra Chao organiserte også Shuai Wang fra Testify en svært spennende workshop under konferansen: Advances in Model-based testing (AMOST)