Testifyere produserer forskning som publiseres på ulike konferanser og i ulike forskningstidsskrifter. Nedenfor er en kronologisk oversikt over slike bidrag:

Tilbake til hovedsiden for Testify Research