Vårt datterselskap (ecFeed) utvikler et open-source, modellbasert testverktøy som støtter automatisert generering av testdata til mange forskjellige formål.

Verktøyet benytter enkle, modellbaserte spesifikasjoner av egenskaper ved inputdomenet, og genererer testdata med ønsket volum og testdekningsgrad basert på kombinatoriske, random og adaptive random teststrategier. Utover testing av Java-applikasjoner gjennom for eksempel JUnit har ecFeed også støtte for automatisert testing av websider og Android-telefoner.

ecfeed.com