Testify utvikler et open-source, modellbasert testverktøy (ecFeed) som støtter automatisert generering av testdata til mange forskjellige formål.

Verktøyet benytter enkle, modellbaserte spesifikasjoner av egenskaper ved inputdomenet, og genererer testdata med ønsket volum og testdekningsgrad basert på kombinatoriske, random og adaptive random teststrategier.

Dataene kan eksporteres i en rekke ulike formater, og man kan også definere sitt eget format. Det er støtte for å integrere med et bredt spekter av programmeringsspråk og testrammeverk.

ecfeed.com