Julehilsen fra oss i Testify

Julen nærmer seg med stormskritt og vi har alle snart tilbakelagt et meget annerledes og spesielt år på grunn av pandemien. Testify har på tross av et vanskelig år klart seg bra – mye takket være den vedvarende tilliten vi har fått hos våre kunder og ikke minst den uvurderlige stå-på viljen hos medarbeidere.

Julen er den tiden for hygge med de nærmeste og også ettertanke for fremtiden. Vi i Testify vil benytte anledningen til å rette en stor takk til våre kunder og samarbeidspartnere for et innholdsrikt år og et godt samarbeid. Vi gleder oss virkelig til å bygge videre på de gode relasjonene vi har oppnådd for å kunne skape nye muligheter og innovative verdier i det nye året.

For å kunne nå den målsetningen er vi avhengige av å være kompetansemessig enda bedre rustet for nye utfordringer samt ha solid innsikt i teknologiens potensiale og muligheter. Derfor har vi besluttet å investere over 10% av forventet omsetning neste år til konkrete kompetansehevende aktiviteter. Kompetanseløftet sikter primært mot 4 strategiske satsingsområder som vi mener at behovet for fagspesialister med ypperste spisskompetanse kommer til å vokse til enda høyere høyder i de neste årene. De er testautomatisering, sikkerhetstest, testing med AI/ML og produktutvikling av vårt eget model-basert testverktøy ecFeed (www.ecfeed.com) til å bli mer intelligent og selv-lærende vha ML. Aktivitetene skal utføres i form av kursing eller sertifisering i kollokvier eller interne innovative prosjekter. Dette kompetansehevende tiltaket har blitt veldig godt mottatt av alle medarbeiderne som allerede har satt opp konkrete planer for første halvår 2021 og skal selvfølgelig begynne allerede i januar rett etter at all julemat er blitt fortært.

Til slutt ønsker vi alle våre kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere en gledelig og fredelig jul sammen med dine kjære.

GOD JUL.