Testify foreleste om programvaretesting på UiO

For fjerde år på rad ble Testify invitert til å holde forelesning/workshop om programvaretesting i kurset «ITLED4340 – Utvikling og vedlikehold av komplekse softwaresystemer», som er en del av masterprogrammet «IT og ledelse» ved Universitetet i Oslo.

Etter at forelesningen de siste to årene har vært gjennomført over video, var det gledelig å kunne møtes fysisk i samme sal denne gangen. Vi møtte en interessert og motivert gruppe med studenter, og fikk mange gode spørsmål og diskusjoner.

Forelesningen er bygget opp som en fire timers introduksjon til programvaretesting, der vi først tar for oss overordnede testprinsipper og vår tilnærming til smidig testing med anbefalinger til organisering av testarbeidet og teststrategi, før vi så dykker dypere ned i utvalgte testtyper og testteknikker som vi mener er de mest interessante og relevante. Til slutt får studentene bryne seg på en praktisk øvelse i modellbasert testing.

Innholdet i forelesningen er basert på Testifys interne testmetodikk, som bygget opp over mange år og basert på våre erfaringer fra kundeprosjekter, samt relevant akademisk litteratur og ISTQBs anbefalinger.

Det er et privilegium å få lov til å presentere for og diskutere med studenter ved universitetet, og vi håper å få muligheten igjen også til neste år!