Testify foreleste om testing på Universitetet i Oslo og Høyskolen Kristiania

For femte år på rad ble Testify invitert til å holde forelesning/workshop om programvaretesting i kurset ITLED4340 – Utvikling og vedlikehold av komplekse softwaresystemer, som er en del av masterprogrammet IT og ledelse ved Universitetet i Oslo.

Forelesningen er bygget opp som en fire timers introduksjon til programvaretesting, der vi først tar for oss overordnede testprinsipper og vår tilnærming til smidig testing med anbefalinger til organisering av testarbeidet og teststrategi, før vi så dykker dypere ned i utvalgte testtyper og testteknikker som vi mener er de mest interessante og relevante. Til slutt får studentene bryne seg på en praktisk øvelse i modellbasert testing.

Uken etter fikk vi for første gang også anledning til å forelese for studenter ved Høyskolen Kristiania. Som en del av kurset PRO202 – Smidig prosjekt, ga vi en halvannen times introduksjon til smidig testing. Vi møtte en stor sal med bachelorstudenter på campus i Oslo sentrum, i tillegg til at campus i Bergen deltok via video.

Det er et privilegium å få lov til å presentere for og diskutere med studenter ved universitet og høyskole, og vi håper å få muligheten igjen også til neste år!

Innholdet i begge forelesningene er basert på Testifys interne testmetodikk, som bygget opp over mange år og basert på våre erfaringer fra kundeprosjekter, samt relevant akademisk litteratur og ISTQBs anbefalinger.