Author Archives: Magnus Halvorsen

Testify på Testdagen Odin 2023

Testdagen Odin 2023 ble avholdt tirsdag 19. september på Radisson Blu Scandinavia, i Oslo sentrum. Her var Testify godt representert: Vår egen Hager Debech var sentral i organiseringen av årets Odin, og var først på scenen av alle for å innlede konferansen på vegne av programkomitéen. Erik Rogstad var deretter første foredragsholder i det nye […]

Testify foreleste om testing på Universitetet i Oslo og Høyskolen Kristiania

For femte år på rad ble Testify invitert til å holde forelesning/workshop om programvaretesting i kurset ITLED4340 – Utvikling og vedlikehold av komplekse softwaresystemer, som er en del av masterprogrammet IT og ledelse ved Universitetet i Oslo. Forelesningen er bygget opp som en fire timers introduksjon til programvaretesting, der vi først tar for oss overordnede […]

Testify in winter

Last weekend it was once again time for the traditional, yearly Testify winter trip! Most Testifiers not encumbered by winter cold or flu met up in a hotel in the mountains for a few days of fantastic food, fabulous atmosphere and of course incredible people. Low-key with no stress or pressure was the theme, as […]

Velkommen til Testify, Kjell!

Kjell Omdal Erichsen startet i Testify 1. februar. Kjell er sivilingeniør fra NTNU og har 20 års erfaring med utvikling og testing av programvare. Han har jobbet hos mange større, kjente norske bedrifter, flere av dem med høy internasjonal tilstedeværelse. Her har han hatt roller som utvikler, testutvikler, testrådgiver, testarkitekt og kvalitetsleder. I tillegg til […]

Hei og velkommen til Anette!

Den 1. november startet Anette Borge Saksvik i Testify som senior testingeniør. Anette har lang og allsidig praktisk erfaring fra systemutviklingsprosjekter i roller som testleder, tester, prosjektleder, endringsleder, dokumentasjonsansvarlig, produkteier og utvikler. Datavarehus er et område hun har jobbet mye med. I senere år har Anette først og fremst jobbet i store prosjekter i offentlig […]

Testify på Testdagen Odin 2022

2022-utgaven av Testdagen Odin ble avholdt torsdag 22. september, og her var Testify representert med to foredrag: Hager Debech er daglig leder i vårt datterselskap ecFeed AS. Hun spurte «Kan teorien vike for en enklere hverdag?» i sitt foredrag om hvordan kombinatorisk testing kan kombineres med tilstandsbasert testing. ecFeed er et open-source, modellbasert testverktøy som støtter […]

Testify @ Saint-Aubin

Last weekend we finally had the opportunity to all meet up again for another international Testify seminar adventure! This time we gathered in Les étangs de Saint-Aubin, a wonderful «hunting lodge» (a.k.a. castle/chateau) a little outside of Paris, France. Between frequent servings of delicious food and drinks, there was time for fun and games – […]