Tag Archives: ecFeed

Odin2020 – Testify bidrar med et foredrag om smart testoptimalisering

ShuaiMinh-ML

Testify har også i årets Odin konferanse (http://event.dnd.no/odin) bidratt med et foredrag om vårt pågående arbeid innen anvendelse av maskinlæring-teknikker i å adressere test-relaterte utfordringer. Denne presentasjonen forteller om hvordan vi bruker søk-basert algoritme fra et Open Source rammeverk, kalt JMetal for å prioritere testcaser basert på beregnede metrikker hentet fra historiske testgjennomføringer. Denne smarte […]