Category Archives: Fag

Testify holdt introduksjon til testing ved Universitetet i Oslo og Høyskolen Kristiania

I april ble det dobbel dose Testify i norsk akademia! Mandag 8. april hadde vi for andre gang gleden av å forelese ved Høyskolen Kristiania, som en del av kurset PRO202 – Smidig prosjekt. Denne gangen fikk vi 3 timer til rådighet for å gi studentene en introduksjon til smidig testing. Det var et solid […]

Hvordan innfører du automatisering av tester i en hektisk hverdag?

Har du en hektisk hverdag og strever med å finne tid til å automatisere mer av testingen din, selv om du vet at du EGENTLIG burde? Hør Magnus Namork fra Testify snakke om testautomatisering under Frøya-konferansen i Trondheim den 24. april. Der vil fortelle at det faktisk er mulig med etablering av automatiserte tester, selv […]

Testify på Testdagen Odin 2023

Testdagen Odin 2023 ble avholdt tirsdag 19. september på Radisson Blu Scandinavia, i Oslo sentrum. Her var Testify godt representert: Vår egen Hager Debech var sentral i organiseringen av årets Odin, og var først på scenen av alle for å innlede konferansen på vegne av programkomitéen. Erik Rogstad var deretter første foredragsholder i det nye […]

Odin2020 – Testify bidrar med et foredrag om smart testoptimalisering

ShuaiMinh-ML

Testify har også i årets Odin konferanse (http://event.dnd.no/odin) bidratt med et foredrag om vårt pågående arbeid innen anvendelse av maskinlæring-teknikker i å adressere test-relaterte utfordringer. Denne presentasjonen forteller om hvordan vi bruker søk-basert algoritme fra et Open Source rammeverk, kalt JMetal for å prioritere testcaser basert på beregnede metrikker hentet fra historiske testgjennomføringer. Denne smarte […]