Teststrategier, metoder og verktøy for automatisert testing, smidig utvikling og kontinuerlige leveranser

Skatteetaten har en stor portefølje av samfunnskritiske og avanserte IT-systemer og løsninger. De er også langt framme i forhold til å ta i bruk moderne og effektive systemutviklingsmetoder og -verktøy.

For Testify er Skatteetaten en utrolig spennende oppdragsgiver, hvor vi stadig vekk blir utfordret på å levere smartere strategier, praktiske metoder og verktøy for mer effektiv testing og kvalitetssikring av deres samfunnskritiske systemer og utviklingsprosjekter.

Testify har hatt testoppdrag i de fleste av Skatteetatens moderniseringsprosjekter, helt siden vår spede oppstart i 2010. Her har vi hatt roller som testrådgivere, testarkitekter, testledere, testansvarlige og testutviklere i en lang rekke prosjekter med totalbudsjetter på flere milliarder, deriblant MAG, EDAG, SAFIR, SIRIUS, MINERVA, TARDIS, Modernisering av Folkeregisteret, m.fl.

Gjennom disse prosjektene har vi fått muligheten til å introdusere en lang rekke strategier, metoder, teknikker og verktøy som har bidratt til å forbedre hvordan Skatteetaten tester sine systemer på en smidig og kostnadseffektiv måte.

I tillegg til operative roller i moderniseringsprosjektene har vi fungert i rådgivene roller og bidratt til å bygge opp kompetanse og metodeverk innen testing, som forvaltes av Testsenteret i Skatteetaten. Dette omfatter blant annet:

 • Teststrategier tilpasset smidige, store utviklingsprosjekter
 • Testautomatiseringsstrategi og metodeverk
 • Funksjonell- og ikke-funksjonell testmetodikk deriblant storskala ytelsestesting og automatisert robusthetstesting
 • Strategi for og oppsett av testmiljøer
 • Design og utvikling av et avansert rammeverk for automatisert ende-til-ende testing med dynamisk generering av testdata og testorakler på tvers av lange verdikjeder
 • Integrasjonstesting også mot andre etater, konsumenter og produsenter av skatterelaterte data
 • Metoder og verktøy for isolert testing både på system, komponent, og lavere nivå
 • Måling av testdekning vha mutasjonstesting
 • Kontinuerlig test- og leveransepipeline
 • Prinsipper og verktøy for å sikre sporbarhet fra krav til tester til kode
 • Generering av syntetiske testdata vha modellbaserte teknikker og maskinlæring
 • Storskala anonymisering av produksjonsdata for å dekke «kompliserte» testscenarier m.m.