Testify holdt introduksjon til testing ved Universitetet i Oslo og Høyskolen Kristiania

I april ble det dobbel dose Testify i norsk akademia!

Mandag 8. april hadde vi for andre gang gleden av å forelese ved Høyskolen Kristiania, som en del av kurset PRO202 – Smidig prosjekt. Denne gangen fikk vi 3 timer til rådighet for å gi studentene en introduksjon til smidig testing. Det var et solid oppmøte i salen på campus i Oslo, i tillegg til at veldige mange deltok digitalt fra campus i Bergen og hjemmefra.

Mandag 29. april var vi for sjette år på rad invitert til å holde forelesning/workshop om programvaretesting i kurset ITLED4340 – Utvikling og vedlikehold av komplekse softwaresystemer, som er en del av masterprogrammet IT og ledelse ved Universitetet i Oslo.

Forelesningen er bygget opp som en fem timers introduksjon til programvaretesting, der vi først tar for oss overordnede testprinsipper og vår tilnærming til smidig testing med anbefalinger til organisering av testarbeidet og teststrategi, før vi så dykker dypere ned i utvalgte testtyper og testteknikker som vi mener er de mest interessante og relevante. Til slutt får studentene bryne seg på en praktisk øvelse i modellbasert testing.

Det er et privilegium å få lov til å presentere for og diskutere med studenter ved universitet og høyskole, og vi håper å få muligheten igjen også til neste år!

Innholdet i begge forelesningene er basert på Testifys interne testmetodikk, som bygget opp over mange år og basert på våre erfaringer fra kundeprosjekter, samt relevant akademisk litteratur og ISTQBs anbefalinger.