Vi gratulerer Chao Tan med fullført PhD!

Vi er veldig stolte over å kunne dele nyheten om at vår egen Chao Tan nylig har fullført sin PhD, finansiert av Testify og Norges Forskningsråd. Det er en stor prestasjon som fortjener en stående applaus! Chao har lagt ned en enorm mengde hardt arbeid, dedikasjon og utholdenhet over flere år. Hennes forskning har ikke bare bidratt til å utvide vår forståelse innen testdatagenerering og maskinlæring, men har også beriket vårt faglige miljø og vært til inspirasjon for alle her i Testify. Vi er heldige som har Chao som en del av teamet.

Chao Tans doktoravhandling adresserer en av de mest utfordrende problemene innen programvaretesting: effektiv generering av syntetiske testdata som krever et omfang, variasjoner og fordelinger som tilsvarer produksjonsdata. Tradisjonelle metoder for testdatagenerering er ofte tidkrevende og begrenset i omfang og spesialtilfeller, noe som kan resultere i lengre utviklingssykluser og uoppdagede feil.

I sitt doktorgradsarbeid har Chao anvendt forskjellige typer generativ AI for å automatisere prosessen med å skape dynamiske testdata for å støtte storskala integrasjonstesting mellom både dataprodusenter og -konsumenter i offentlig sektor. Generatoren som er utviklet kan generere alle de typiske livshendelsene i det Norske Folkeregisteret, og er gjennomført i samarbeid med Skatteetaten og Folkeregisteret. Resultatet er et “levende og syntetisk test-Norge” som er representativt for, og utvikler seg som, den faktiske populasjonen, men med syntetisk genererte individer.

Chao har demonstrert at integrering av generativ AI i testarbeid dramatisk kan forbedre programvarekvalitet og akselerere utviklingssykluser. Hennes forskning representerer et betydelig skritt fremover innen testautomatisering, og reflekterer vår forpliktelse til å levere pålitelige og høyverdige løsninger til våre kunder.

Vi ser frem til å implementere denne banebrytende teknologien i våre prosjekter, og er sikre på at den vil bringe stor verdi til våre kunder og samarbeidspartnere. Gratulerer igjen, Chao, med denne store milepælen! Vi er stolte av deg!