Author Archives: minh

Odin2020 – Testify bidrar med et foredrag om smart testoptimalisering

ShuaiMinh-ML

Testify har også i årets Odin konferanse (http://event.dnd.no/odin) bidratt med et foredrag om vårt pågående arbeid innen anvendelse av maskinlæring-teknikker i å adressere test-relaterte utfordringer. Denne presentasjonen forteller om hvordan vi bruker søk-basert algoritme fra et Open Source rammeverk, kalt JMetal for å prioritere testcaser basert på beregnede metrikker hentet fra historiske testgjennomføringer. Denne smarte […]

Et nytt tilskudd til Testify familie – Velkommen Luna!

Velkommen-Luna

Fra 1.okt.2020 begynner Luna i Testify som senior testingeniør. Luna Wei Shen er en erfaren teknisk tester fra store og komplekse IT-prosjekter. Luna har bransjeerfaring innen utdanning, bank og finans, maritim, olje og gass. Hun har bachelorgrad fra Univ. i Oslo, i Informatikk med hovedvekt på datalingvistikk og kommunikasjon, og tar for tiden en Mastergrad […]